Omschrijving
Sneldrogende matte aflak op basis van een alifatische urethaan gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.

Toepassing
Als aflak op metalen ondergronden

Kenmerken
Uitstekende hechting
Goede watervastheid
Snelle droging
Hoge vulkracht
Goed buitenbestand

Kleur
Op aanvraag en leverbaar als een blanke versie

Glans
Hoogglans

Basisgegevens
dichtheid: ca.1,10 kg/l
volumevaste stofgehalte: ca. 52 %
verdunner: 9008
stofdroog: ca. 45 minuten
overschilderbaar na minimaal: ca. 24 uur
overschilderbaar maximaal: onbeperkt

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.

Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

Condities
De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

Verbruik
bij 60 micrometer, droge laagdikte: 7,5 m²/l
bij 80 micrometer, droge laagdikte: 5,5 m²/l

Verwerking
Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en airmix
verdunning: 9008
percentage: ca.0-5%
spuitdruk: min. 120 bar bij airmix 60 bar
nozzle: min. 0,013 inch
potlife niet van toepassing

Luchtspuit
verdunning: 9008
percentage: ca. 5  %
spuitdruk: min. 3-5 bar
nozzle: min.  1,5-2 mm
potlife niet van toepassing

Reinigen apparatuur
verdunner 9008

Verpakkingen      
5 en 20 liter

Droging
Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog: ca. 45 minuten
kleefvrij: ca. 2 uur
hanteerbaar: ca. 6 uur
overschilderbaar: ca. 48 uur
doorgehard: niet van toepassing

Algemeen
Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave
10 januari 2003 – Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

Written by