Omschrijving
1-component corrosiewerende snel drogende zijdeglans coating op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars. Het product bevat geen lood en/of chromaten.

Toepassing
Anti-corrosieve coating voor gestraald staal.

Kenmerken
Na droging bestand tegen; olie, terpentine, benzine en diversen oplosmiddelen
Uitstekende corrosiewering
Hoog laagdiktebereik
Hoge vulkracht
Goed watervast
Universeel overschilderbaar ook met aflakken die “scherpe” oplosmiddelen bevatten.

Kleur
Ral kleuren, andere kleuren op verzoek

Glans
Mat

Basisgegevens
dichtheid: ca. 1,28 kg/l
volumevast stofgehalte: ca. 46 %
verdunner: 9007
stofdroog: ca. 30 minuten
overschilderbaar na minimaal: ca. 1 uur
overschilderbaar maximaal: onbeperkt
De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.

Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

Condities
De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

Verbruik
bij 40 micrometer, droge laagdikte: 11,5 m²/l
bij 60 micrometer, droge laagdikte:   7,5 m²/l

Verwerking
Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Kwast en Roller
verdunning: 9012
percentage: 10-20%

Airless-spray en Airmix
verdunning: 9007
percentage: ca. 5 %
spuitdruk: min. 120 bar bij airmix 60 bar
nozzle: min. 0,015 inch
potlife: niet van toepassing

Luchtspuit
verdunning: 9007
percentage: ca. 10 %
spuitdruk: min. 2-3 bar
nozzle: min. 1,2 mm
potlife: niet van toepassing

Reinigen apparatuur
verdunner 9008

Verpakkingen
5 en 20 liter

Droging
Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.
stofdroog: ca. 30 minuten
kleefvrij: ca. 45 minuten
hanteerbaar: ca. 60 minuten
overschilderbaar: ca. 60-90 minuten
doorgehard: niet van toepassing

Algemeen
Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwik-kelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandig-heden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave
17 mei 2000 – Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.