Omschrijving
Corrosiewerende, oppervlak tolerante snel drogende matte coating op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten, aluminium, ijzerglimmer en vulstoffen.

Toepassing
Anti-corrosieve zinkfosfaat houdende coating voor gestraald en ongestraald staal.

Kenmerken
Sneldrogend
Ook overschilderbaar met 2-komponenten producten
Uitstekende corrosiewering
Vrij van chromaten en lood.
Hoge vulkracht
Goed watervast
Oppervlak tolerant

Kleur
Pink

Glans
Mat

Basisgegevens
dichtheid: ca. 1,52 kg/l
volumevast stofgehalte: 60 %
verdunner: 9007
stofdroog: ca. 15 minuten
overschilderbaar na minimaal: ca. 4 uur
overschilderbaar maximaal: onbeperkt

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.

Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

Condities
De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

Verbruik
bij 80 micrometer, droge laagdikte: 6.25 m²/l
bij 60 micrometer, droge laagdikte: 8,33 m²/l

Verwerking
Airless-spray, airmix, luchtspuit

Elektrostatisch verwerkbaar, dient echter aangepast te worden voor deze verwerking (af te stellen op de juiste weerstand)

Airless-spray en Airmix
verdunning: 9007
percentage: ca. 5 %
spuitdruk: min. 120 bar bij airmix 60 bar
nozzle: min. 0,015 inch
potlife: niet van toepassing

Luchtspuit
verdunning: 9007
percentage: ca. 10 %
spuitdruk: min. 2 – 3 bar
nozzle: min. 1,2 mm
potlife: niet van toepassing

Reinigen apparatuur
verdunner 9007

Verpakkingen
5 en 20 liter

Droging
Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog: ca. 15 minuten
kleefvrij: ca. 1 uur
hanteerbaar: ca. 2 uur
overschilderbaar: ca. 6 uur
doorgehard: niet van toepassing

Algemeen
Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwik-kelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandig-heden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave
16 mei 2000 – Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.